חג פסח שמח
לידיעת התושבים לרגל חופשת החג משרדי המועצה יהיו סגורים מה- 14/4-21/4 חוזרים לעבודה ביום שלישי ה-22/4/2014 חג שמח!
מניעת מפגעי יתושים ומחלות
מכרז מספר 3/14 מזנון בריכה
מכרז מספר 2/14 פיתוח 14 יחידות דיור בעשרת
מכרז מספר 1/14 תחזוקת מתקני חשמל ותאורת רחוב
לידיעת הנוסעים בתחבורה ציבורית - שינויים בקו אוטובוס 369 מב"ש לתל אביב
מדריך למניעת גניבות
הודעה לציבור
נהיגת חורף בטוחה
הודעה לציבור
לידיעת הנוסעים בתחבורה ציבורית - החל מיום 1/1/2014 תופסק פעילותו של קו 369 א בין מסוף ארלוזרוב ותחנה המרכזית בבאר שבע
חוזר להורים על תשלומי העשרה וסל תרבות גנים לשנת תשע"ד
כתב הסמכה לביצוע סקר מדידות נכסים
הודעה לציבור
מתנ"ס גדרות
מרכז יום גדרות תכנית אפריל 2014
צופי "אריות" גדרות
מתמי"די גדרות
צו ארנונה 2014
תמצית דוח כספי 2012
תמצית תקציב 2013
חוקי עזר
תשלומי ארנונה ON LINE
הוראת קבע לארנונה
צהרוני מתנ"ס תשע"ה
טופס רישום לצהרונים

גדרות חוגגת 60 גדרות חוגגת 60
created by consist