מתנדבים לשעת חירום

בימים אלו אנו פועלים להקמת צוותי חירום יישוביים.

המעוניינים להתנדב יש למלא טופס הצטרפות למערך המתנדבים במועצה. 

בברכה,

יפעת זרביב

רכזת התנדבות

08-8549109