גן הדרום

מזכירה : הילה שקד

כתובת : גן הדרום

טלפון : 08-8523334

פקס : 08-8561429

דוא"ל: gan.hadarom.mekomi@gmail.com

 היסטוריה

המושב הוקם בשנת 1951 על ידי עולים, שעלו מעיראק במבצע עזרא ונחמיה. המתיישבים הראשונים בגן הדרום שוכנו במעברה בגן-יבנה הסמוכה עד השלמת הכנת התשתיות במושב למגורים. המושב הינו מושב חקלאי ולאחר יישובו עסקו המתיישבים בחקלאות.

בעת הקמת המושב נציגי רשויות השלטון הציעו את השם "משולם", המתיישבים התנגדו והציעו את השם הנוכחי משום היותם ממוקמים בין היישובים גן-יבנה ובני דרום.

ניתן לפרש את שם היישוב בשתי דרכים:

  1. ג"ן בגימטריה שווה 53 - על שם גדוד 53 של חטיבת גבעתי שישב במקום במלחמת העצמאות.
  2. חכמי בבל אמרו כי החוכמה תינתן למדרים כי שם היו מרכזי החוכמה ("הרוצה להעשיר יצפין והרוצה להחכים - ידרים").

ועדים

ועד מקומי
שם תפקיד
אברהם בכש יו"ר
טיראן בזאז חבר
רונן דקלו חבר
דני קאשי חבר
אייל קורן חבר

 

ועד אגודה
שם תפקיד
חיים אלקן יו"ר
דלל עדנה  חברה
ישראל ישראלי חבר
לביא עזרא חבר
קאשי אדם חבר

 

דוחות 

אישור תקציב והאצלת סמכויות לשנת 2017

דוח כספי 2016

דוח כספי 2015