בחירות 2018

לקראת הבחירות ברשויות המקומיות שיתקיימו ביום ג', כ"א בחשוון תשע"ט, 30.10.18 להלן מסמכים רלוונטיים: 

מינוי ועדות קלפי

הנחיות להפקת פתקי הצבעה

 

סרטון לעידוד הצבעה -קודם מצביעים, אח"כ מבלים!

הודעה בדבר קלפיות נגישות מיוחדות – מוגבלי ניידות

החלטת שר הפנים - מס' חברי וועד מקומי ביישובים

הודעה על הצגת רשימות סיווג התושבים לעיון הציבור

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות למועצה האזורית גדרות

טופס הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי

מכתב בנושא תעמולת בחירות 

הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה

הודעה על דגשים למנהלי בחירות- מימון בחירות

 

חוזר המפקחת הארצית על הבחירות סדרי ארגון ראשונים והליכים מקדמיים לקביעת סוג ניהול היישובים השיתופיים - מוא"ז 1/2018

חוזר המפקחת הארצית על הבחירות- החלטה בדבר המודד הכללי וקביעת מספר נציגי כל אזור במועצה- מוא"ז 2/2018

חוזר המפקחת הארצית על הבחירות- קביעת סוג ניהול היישוב- מוא"ז 3/2018

חוזר המפקחת הארצית על הבחירות- הגשת רשימות מועמדים והצעות מועמד – מוא"ז 4/2018

מצגת להדרכת הגשת רשימות

רשימת כל האותיות והכינויים התפוסים ע"י הסיעות  

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים:

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים – מישר

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים – כפר מרדכי

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים – כפר אביב

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים – גן הדרום

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים – שדמה

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים – עשרת

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים – משגב דב

הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי:

בישוב גן הדרום

בישוב כפר אביב

בישוב כפר מרדכי

בישוב מישר

בישוב משגב דב

בישוב שדמה

הודעה בדבר מספר נציגי האזור במועצה

בישוב גן הדרום

בישוב כפר אביב

בישוב כפר מרדכי

בישוב מישר

בישוב משגב דב

בישוב עשרת

בישוב שדמה