מידע למועמדים

לקראת הבחירות ברשויות המקומיות שיתקיימו ביום ג', כ"א בחשוון תשע"ט, 30.10.18 להלן מסמכים רלוונטיים: 

הדרכת חברי ועדות קלפי

מינוי ועדות קלפי

הנחיות להפקת פתקי הצבעה

החלטת שר הפנים - מס' חברי וועד מקומי ביישובים

מכתב בנושא תעמולת בחירות 

הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה

הודעה על דגשים למנהלי בחירות- מימון בחירות

מצגת להדרכת הגשת רשימות

רשימת כל האותיות והכינויים התפוסים ע"י הסיעות  

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים:

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים – מישר

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים – כפר מרדכי

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים – כפר אביב

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים – גן הדרום

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים – שדמה

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים – עשרת

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים – משגב דב

הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי:

בישוב גן הדרום

בישוב כפר אביב

בישוב כפר מרדכי

בישוב מישר

בישוב משגב דב

בישוב שדמה

הודעה בדבר מספר נציגי האזור במועצה

בישוב גן הדרום

בישוב כפר אביב

בישוב כפר מרדכי

בישוב מישר

בישוב משגב דב

בישוב עשרת

בישוב שדמה