מחלקת חינוך

מנהלת המחלקה: טימור זכאי

מזכירת המחלקה: זיוה בורטנשטיין

מיקום: בניין המועצה האזורית, עשרת

טלפון: 08-8549106

פקס: 077-4448782

דוא"ל (טימור): edu-e@gderot.muni.il

דוא"ל (זיוה): educa-z@gderot.muni.il

  

חזון המחלקה-

להאמין- לאהוב- להצטיין 

שאיפה למערכת חינוך חדשנית, מצטיינת ומעצימה המביאה את כל תלמידיה למיצוי יכולותיהם בתחום הלימודי  והחינוכי – ערכי תוך דאגה לפרט ולקהילה.

הצמחת בוגר ערכי עם זיקה ושייכות למדינה ולמורשת ישראל. 

המסגרות הפורמאליות: 

 • 3 גני טרום – טרום חובה – זית, שקמה ושקד, בהם 70 ילדים. 
 • 6 גני טרום – חובה וחובה – אלון, ברוש, עופרים, צבר, תאנה וארז כ- 151 ילדים. 
 • גן תקשורתי- "גן הדקל"- 9 ילדים. 
 • ביה"ס ממלכתי אזורי גדרות ע"ש גורלניק – 24 כיתות א' – ח', 710 תלמידים. 
 • בית ספר התיכון "ברנר" בו לומדים 332 מתלמידנו. 

המסגרות התומכות:

שרות פסיכולוגי - חינוכי

המסגרות הבלתי פורמאליות:

דגשים חינוכיים בשנה"ל תשע"ז 

טיפול בפרט

 • מתן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים תוך שילובם בקהילה.

מעברים ורצפים חינוכיים

 • גיבוש תוכנית מעברים מהמעון לט.ט חובה, ומ-ט.ט חובה לט.חובה-חובה.
 • הטמעת תוכנית מעברים מהמעון ועד לתיכון במטרה להקל על מעברם של הילדים במסגרות השונות. 

שיתוף פעולה בקהילה

 • מצעד הספרים- גנ"י והספריה האזורית.
 • גיבוש לו"ז שנתי משותף: מתנ"ס, צופים, גנ"י ובית הספר. 
 • "שורשים בגן"- הטמעת התוכנית ופיתוחה.

איכות הסביבה

 • פיתוח נושא איכות הסביבה בכל מסגרות החינוך.
 • הפעלת סביבה ירוקה במסגרות השונות.
 • הנגשת גן נוסף להסמכה ל"גן ירוק". 
 • יצירת שיתוף פעולה עם הוועדה לאיכות הסביבה במועצה, איגוד ערים לאיכות סביבה, המשרד להגנת הסביבה וקרנות שונות. 
   

תשלומי הורים גני ילדים- שנה"ל תשע"ז