מחלקת גבייה

אחראית גבייה: תניה אביב 

מיקום: בניין המועצה האזורית, עשרת

טלפון: 08-8549120, 08-8549103

פקס:  08-8597984, 08-8692523  

דוא"ל: gviya@gderot.muni.il

תשלומים מקוונים

תפקיד המחלקה

מחלקת הגבייה והשומה במועצה האזורית גדרות עורכת שומה וגובה מתושבי המועצה ומעסקים תשלומים בגין ארנונה, תשלומי חינוך, אגרות והיטלים שונים. 

 

קבלת קהל

בימים א' - ה' החל מהשעה 08:30 ועד השעה 15:00

 

מידע נוסף