מחלקת גבייה

אחראית גבייה: תניה אביב , טלפון : 08-8549120 , דוא"ל: gviya@gderot.muni.il

                       אירין שלום, טלפון: 08-8549103 , דוא"ל: moaza@gderot.muni.il

עוזרת אחראית גבייה: הילה חסאן , טלפון: 08-8549125 , דוא"ל: hila.gderot@gmail.com

מיקום: בניין המועצה האזורית, עשרת

פקס:  08-8597984, 08-8692523  

 

תשלומים מקוונים

תפקיד המחלקה

מחלקת הגבייה והשומה במועצה האזורית גדרות עורכת שומה וגובה מתושבי המועצה ומעסקים תשלומים בגין ארנונה, תשלומי חינוך, אגרות והיטלים שונים. 

מידע שימושי

דף מידע לתושב- ארנונה לשנת 2018

ביצוע הוראת קבע באמצעות חשבון הבנק באינטרנט

ערעור על קנס לתובע העירוני

קבלת קהל ומענה טלפוני

  קבלת קהל מענה טלפוני
ימים א', ה'  בין השעות 08:00-12:00 בין השעות 12:00-15:00
יום ג' אין קבלת קהל אין מענה טלפוני
ימים ב', ד' בין השעות 08:30-15:00 בין השעות 08:30-15:00

מידע נוסף