צהרונים

רכזת צהרונים: אורנה עמירם

טלפון: 08-8591145

פקס: 08-8593214

דוא"ל: matnas.gderot@gmail.com

 

להורים שלום.
 
צהרוני המתנ"ס מיועדים לילדים העולים לגני טרום טרום חובה עד חובה ולילדי בי"ס העולים לכיתות א' עד ג'.

הרישום לגנים במחלקת החינוך במועצה אינו מהווה רישום לצהרונים.

את הרישום לצהרונים יש להסדיר במשרדי המתנ"ס.

לאחר קבלת טפסי הרישום במתנ"ס ישלח אליכם שובר חתום המהווה אישור רישום ילדיכם לצהרון המתנ"ס.