ועדת מל"ח

 

חברי הועדה
 שם ישוב
קנדלשיין יוסי (יו"ר) ראש המועצה
עופר ארזי(ראש המטה) עשרת
טוביה ישמח מועצה
יפעת זרביב(ממונה על מערך מתנדבים) מועצה
לימור רובינזון (ממונה על המידע) מועצה
שמעון הרפז (מנהל מח' ביטחון) מועצה
בני רשתי (מנהל מח' תחבורה) מועצה
אהרון חבני (מנהל מח' אחזקה) מועצה
יוסף זרעוני (מנהל מח' תברואה) מועצה
לאוניד פוסטרילקו (מהנדס המועצה) מועצה
טימור זכאי (מנהלת מח' חינוך) מועצה
 חיה משה (מנהלת מח' שירותים חברתיים) מועצה
זיוה בורטנשטיין (מזכירה) מועצה
סמדר נץ (ממונה כ"א) מועצה
עירת הנסון(ממונה על מערך מוקד) מישר
ירון סולומון(יו"ר וועדה חקלאית) כפר אביב
דורון אהרוני(יו"ר ועדת פס"ח) כפר אביב
הרב יחיאל גברא מועצה
דותן רם(ממונה תיק בריאות)  

 

תחומי אחריות


ועדת המל"ח היא האחראית על ארגון והפעלת משק המועצה לשעת חירום, כחלק ממערך משק לשעת חירום ברמה הארצית והמחוזית. הערכות המועצה לשעת חירום נועדה לאפשר הספקת השירותים החיוניים בעת שכח האדם הסדיר, האמור לספקם, מגויס לצורכי המדינה ו/או כאשר פעילות המערכות הארגוניות או הטכנולוגיות המעורבות בהספקתם, נפגמת עקב המצב. 

תחומי מערך המל"ח הם מרובים, וכוללים את כל תחומי החיים: חינוך, תברואה, אספקת חשמל ומים, מפעלים לשעת חירום, אספקת מזון ועוד. במסגרת זו מוצבים על פי סדר עדיפות מכלי מים לחירום וגנרטורים להפעלת תאורת הביטחון ביישובים.