ועדת הנחות

חברי הוועדה
 שם ישוב
גילן זקונט (יו"ר) עשרת
מירה נביא שדמה
שחר בלום כפר אביב
ישמח טוביה (גזבר) מועצה
משה חיה (מנהלת מח' רווחה)  מועצה
עו"ד אריה חגי יועץ משפטי

 

תחומי אחריות

ועדת ההנחות בארנונה היא ועדת חובה. באחריות הועדה לבחון את זכאותם של תושבים לסוגי ההנחות על-פי הקריטריונים שקבע החוק. בסמכות הועדה לקבוע את ההנחה המדויקת, במרחב ההחלטה שהתיר לה החוק. הקביעה היא בכל סוגי הנחות על פי מצבו הספציפי של מבקש ההנחה ("מבקש נזקק").

הישיבות מכונסות לפי הצורך, ע"י יו"ר הועדה. ישיבות הועדה אינן פתוחות לקהל.