ועדת תמיכות

 

חברי הועדה
 שם ישוב
בלכר יגאל (יו"ר) שדמה
מושינסקי מירי כפר מרדכי
אפטר יגאל עשרת
בזאז יצחק גן הדרום
ראובן חדש כפר אביב

 

 

תחומי אחריות

ועדת חובה הממליצה בפני המועצה על בקשות לתמיכה כספית של גופים שונים הפועלים לטובת הציבור. 

הועדה מתכנסת פעם בשנה, ומזומנת ע"י גזבר המועצה. ישיבות הועדה אינן פתוחות לקהל.

מידע נוסף