ועדה חקלאית

 

חברי הועדה
 שם ישוב
סולומון ירון (יו"ר) כפר אביב
סעידי משה גן הדרום
שטייגל אליהו משגב דב
מוטי חן מישר
משעול גיורא כפר מרדכי
זהר להד שדמה

 

תחומי אחריות

תחום שיפוט המועצה כולל הן שטחים חקלאיים והן ישובים ותושבים שפרנסתם על החקלאות:

באחריות הועדה החקלאית להעלות על סדר היום את הנושאים הנוגעים לתחום החקלאי ו/או להתייחס להיבטים החקלאיים של כל הנושאים האחרים הנידונים במועצה, לדון, לגבש המלצות לטיפול בנושאים החקלאיים בתחום המועצה, ולעקוב אחר התקדמות הטיפול בנושאים החקלאיים בתחום המועצה.