ועדת איכות סביבה

 

חברי הועדה
שם ישוב
מושינסקי מירי (יו"ר) כפר מרדכי
בליטשטיין יעקב משגב דב
בוינג'ו צבי מישר
ארזואן גרשון כפר מרדכי
חנינוביץ ליאורה משגב דב
אוריאלי תלי מישר
תמוז פארן צופים
זרעוני יוסף - מח' תברואה ואיכות סביבה מועצה

 

תחומי אחריות

משנת 2005 על-פי חוק, ועדת איכות הסביבה היא ועדת חובה. החקיקה החדשה מטילה עלהוועדה לאיכות הסביבה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה, להבטיח פיתוח ושימוש "בר קיימא" של הסביבה, להגיש לאישור

המועצה את תוכניותיה ולעקוב אחר ביצוען.

לוועדה לאיכות הסביבה יש תפקיד חשוב במעקב אחר החדרת חוקים ותקנות, בנושאי

איכות הסביבה, לעבודת המחלקות השונות ברשות המקומית.