ועדת חינוך

 

חברי הועדה
 שם ישוב
שרונה חן (יו"ר) מישר
טימור זכאי - מנהלת מחלקת חינוך מועצה
ניצה וידר - מנהלת בית ספר גדרות בי"ס
קידר פיינגולד - מנהל המתנ"ס מתנ"ס
ארי שמש - יו"ר ועד הורים שדמה
זיו קאשי - יו"ר ועד הורי גנים גן הדרום
ליאור דודיק צופים
אמנון אזולאי עשרת
יצחק בזאז גן הדרום
רוני בן דוד עשרת
הדס בשן עשרת
מירי מושינסקי כפר מרדכי
אביבה מרקס מישר
מלכה שמיר כפר אביב

 

תחומי אחריות

ועדת רשות אשר המועצה מפעילה בהתאם לשיקול דעתה, על פי צרכיה והחלטותיה.הרכבה, סמכויותיה, סדרי עבודתה, ואופן ניהולה, נקבעים בהתאם לצרכי המועצה.
ועדה זו, מייעצת ומפקחת על מערכות החינוך השונות בישוב.במשרד החינוך קיימת מגמה להעביר חלק מסמכויותיו לרשויות המקומיות.

לפיכך, גדולה השפעתה של ועדה זו על עיצוב מערכת החינוך האזורית- וקידומה.

על הועדה להבטיח היצע מגוון של מסגרת חינוך ותרבות אשר הולמים את צרכי והעדפות התושבים. היא יוזמת מפעלי חינוך ותרבות אזוריים ומגבשת תכניות פיתוח עתידיות.