מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה
# מכרז סוג/סיווג תאריך אחרון להגשה תאריך סיור קבלנים עלות רכישת המכרז הזוכה במכרז
1 החלטת ועדת השלושה- הארכת התקשרות למתן שירותי אבטחה במסגרת מכרז ש/21/2016 31/07/2020
2 החלטת ועדת השלושה- הארכת התקשרות 1/17 לביטוחי רכוש וחבויות 30/06/2020
3 פרוטוקול ועדת השלושה- שירותי אבטחה ושמירה 29/02/2020
4 מכרז 03/20 (תיקון)- עובד/ת לתפקיד מנהל/ת מחלקת חינוך 31/01/2020
5 מכרז 02/20- הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ, סיוע וליווי של מחלקת הגבייה במועצה האזורית גדרות 02/02/2020 2,500 ש"ח
6 מכרז 01/20- הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה של קווי הביוב והניקוז במועצה האזורית גדרות 02/02/2020 1,500 ש"ח מרדכי דהן
7 מכרז 08/19- שיפוץ מבנה הספריה הציבורית בעשרת ענף ג' 100 או א' 131, סיווג כספי 1 לפחות 15/12/2019 28/11/2019 1000 ש"ח משה זדה
8 מכרז 10/19- עובדת לתפקיד משולב: מנהל/ת מחלקת חינוך וקצין/ת ביקור סדיר 04/12/2019
9 פרוטוקול ועדת השלושה- הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות 30/11/2019
10 פרוטוקול ועדת השלושה- עבודות תמרור ושילוט 31/10/2019
11 פרוטוקול ועדת השלושה- עבודות סימון כבישים ושילוט 31/10/2019
12 מכרז 4/19- ביצוע תאורה ברחוב הפרדס-ריזה בעשרת ענף ראשי 270, קבוצה א', סוג 1 02/09/2019 20/08/2019 500 ש"ח ג.מ אור ברזילי
13 מכרז 7/19- ביצוע מדרכות ומפרצי חניה ברחוב הפרדס-ריזה בעשרת ענף ראשי 200, קבוצה ג' סוג 1 02/09/2019 20/08/2019 500 ש"ח אסף 2001 עבודות עפר וכבישים בע"מ
14 מכרז 3/19- מכרז לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למיחזור בתחום שיפוט המועצה 22/08/2019 300 ש"ח ג.א.ן תברואה בע"מ
15 מכרז 6/19- הזמנה לקבלת הצעות לשכירת חדר בבניין קופת חולים בעשרת למטרת מרפאת שיניים 09/07/2019 100 ש"ח ד"ר צבי מנדלסון
16 מכרז 5/19- הזמנה לקבלת הצעות לשכירת גן ילדים ישן בעשרת למטרת הפעלת צהרון 09/07/2019 100 ש"ח יואל ועדי נוף
17 מכרז 02/19- ספרנ/ית בספרייה אזורית 09/07/2019
18 מכרז 01/19- מנהל/ת המחלקה לשירותים חברתיים 05/06/2019
19 דרוש/ה עובד/ת כללי/ת במח' חינוך ואחראית גני ילדים 17/12/2018
20 מכרז פנימי- מרכז/ת תוכנית נתיבים להורות 04/09/2018
21 התקשרויות המועצה באמצעות החברה למשק וכלכלה 31/12/2020
22 מכרז 8/18-הזמנה להציע הצעות לביצוע קו סניקה מתחנת שאיבה בכפר אביב לשוחת השקטה בשדמה קבוצה ב', ענף ראשי 400, היקף כספי סוג 1 18/07/2018 05/07/2018 2,000 ש"ח נ.ד.ר עבודות צנרת בע"מ
23 מכרז 8/18- כתב כמויות 18/07/2018
24 מכרז 9/18- הזמנה להציע הצעות לביצוע שדרוג תחנות שאיבה בכפר אביב וכפר מרדכי קבוצה ב', ענף ראשי 500, היקף כספי סוג 1 18/07/2018 05/07/2018 2,000 ש"ח אגמי חברה לעבודות הנדסיות בע"מ
25 מכרז 9/18- כתב כמויות 18/07/2018
26 מכרז 10/18-שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך מיוחד ולהסעות אקראיות מיוחדות 18/07/2018 08/07/2018 500 ש"ח צבר תאגיד + מטיילי נהורה
27 פרוטוקול ועדת השלושה- שירותי הפעלה של תכנית קיץ במסגרת מכרז 12/2018 31/07/2018
28 מכרז 07/18- פסיכולוג/ית חינוכי/ת 08/06/2018
29 מכרז 06/18- עו"ס מרחבי ועו"ס לפי חוק סידרי דין 08/06/2018
30 החלטת ועדת השלושה- בחירת קבלן לאספקה והתקנת ריהוט רחוב מש/33/2017 30/06/2018
31 החלטת ועדת השלושה- בחירת קבלן לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק וספורט, ריהוט רחוב וסככות מש 30/06/2018
32 תכנית קיץ במוסדות חינוך- החלטה על מינוי משכ"ל כחברה מנהלת ומפקחת 31/05/2018
33 מכרז פומבי 05/18- הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות סלילת כבישים והתקנת תאורת רחוב באזור תעשייה עשרת סיווג ג', ענף ראשי 200 15/03/2018 27/02/2018 2,000 ש"ח אסף 2001 עבודות עפר וכבישים בע"מ
34 מכרז פומבי 04/18- הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות לסלילת שביל אופניים עוקף עשרת סיווג ג', ענף ראשי 200 15/03/2018 27/02/2018 1,500 ש"ח טהר אלי ובניו בע"מ
35 מכרז פומבי 03/18- הזמנה להציע הצעות לביצוע תיקון כבישים, מדרכות וניקוז בישובי במועצה סיווג א', ענף 111 וסיווג ג' ענף ראשי 200 15/03/2018 27/02/2018 1,000 ש"ח טהר אלי ובניו בע"מ
36 מכרז פומבי 02/18- הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות שיפוץ, אחזקה ותחזוקה של מתקני חשמל, תאורת רחובות, חשמלאי ראשי 15/03/2018 27/02/2018 500 ש"ח ג.מ אור ברזילי חברה לביצוע עבודות בע"מ
37 מכרז פומבי 01/18- הזמנה להציע הצעות להפעלת מסעדה/מזנון במתחם בריכת השחייה בעשרת 15/03/2018 27/02/2018 100 ש"ח "דלישס" נתנאל ערד
38 מכרז 11/17- מבקר פנימי וממונה על תלונות הציבור 19/02/2018
39 הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע או מומחיות או יחסי אמון מי 30/11/2017
40 מכרז 10/17- עבודות לשיפוץ מבנה השירות הפסיכולוגי בעשרת 26/09/2017
41 מכרז 09/17- עבודות פיתוח במגרש 217 במישר 26/09/2017
42 מכרז 08/17- הקמת מערכת ביוב באזור תעשייה עשרת 26/09/2017
43 מכרז 06/17- פרויקט התייעלות אנרגטית 03/05/2017
44 מכרז 07/17- ביצוע עבודות לשיפוץ מבנה השירות הפסיכולוגי בעשרת 03/05/2017
45 מכרז 05/17- ביצוע עבודות להסדרת מדרכה בין מושב מישר לכפר מרדכי. 03/03/2017
46 מכרז 01/17- ביטוח רכוש וחבויות לשנת 2017 23/02/2017
47 מכרז 04/17- קצין/ת ביקור סדיר (קב"ס) 12/02/2017
48 מכרז 03/17- עובד/ת כללי/ת במחלקת חינוך ואחראי/ת גני ילדים 12/02/2017
49 מכרז 02/17- אחראי/ת גבייה 12/02/2017
50 מכרז 15/16- ביצוע עבודות לשיפוץ מגרשי ספורט בשטח המועצה האזורית גדרות 27/10/2016
51 מכרז 14/16- ביצוע עבודות גינון ואחזקה שוטפת של שטחי ציבור בתחום המועצה האזורית גדרות 27/10/2016
52 מכרז 13/16- ביצוע עבודות הסדרת מדרכה בין מישר לכפר מרדכי 27/10/2016
53 מכרז- סייע/ת בגן חינוך מיוחד 08/09/2016
54 מכרז- מנהל/ת מחלקת חינוך 08/09/2016
55 מכרז 11/16- שירותי לכידת כלבים ובעלי חיים משוטטים ופינויים 28/07/2016
56 מכרז 12/16- ביצוע עבודות אחזקה למכוני שאיבת שפכים ומכון טיפול בשפכים 28/07/2016
57 מכרז 10/16- מתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני עבור המועצה 20/06/2016
58 מכרז מס' 09/16- ביצוע עבודות לסלילת שביל אופניים עוקף עשרת 10/06/2016
59 מכרז מס' 2/16- ביצוע עבודות אחזקה למכוני שאיבת שפכים ומכון טיפול בשפכים בשטח המועצה האזורית גדר 10/06/2016
60 מכרז מס' 1/16- שירותי לכידת כלבים ובעלי חיים משוטטים ופינוים 10/06/2016
61 מכרז מס' 8/16- עבודות להסדרת מדרכה בסמוך לבית הספר היסודי בגדרות 23/03/2016
62 מכרז מס' 7/16- עבודות פיתוח ותשתיות שלב סופי ב-14 מגרשים בעשרת 23/03/2016
63 מכרז מס' 6/16- עבודות שיפוץ הספרייה האזורית בעשרת 23/03/2016
64 מכרז 18/15- מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכי 26/12/2015
65 מכרז 13/15- הפעלת בית קפה בבית העם במושב עשרת 10/11/2015
66 מכרז מס' 16/15- אחראי/ת מינהל וכספים 22/10/2015
67 מכרז מס' 15/15- עובד/ת בספרייה האזורית 22/10/2015
68 מכרז מס' 14/15- עובד/ת מנהל וזכאות 22/10/2015


מכרזים בתוקף