ביום חמישי 22/06/17 קיימה המועצה בשיתוף עם פיקוד העורף השתלמות בנושא מכלול מידע לציבור. 

ההשתלמות נועדה לקדם את היערכות המכלול ואת ההתמודדות עם האתגרים בחירום.

בהשתלמות נכחו נציגי המועצה, מתנדבי מכלול מידע לציבור ואנשי פיקוד העורף.