בעקבות פנייה של מספר תושבים בנוגע לבריכה התקיימה פגישה עם ראש המועצה ועם הנהלת הבריכה שהובילה לשיתוף פעולה. 
ביום חמישי 10/08 בשעות 18:00-22:00 תתקיים רחצה לילית קהילתית שתהיה פתוחה בתשלום סמלי מאוד לכלל המשפחות בגדרות, גם אלו שאין להן מנוי.
תודה למועצה ולבריכה על שהלכו לקראתנו בפתיחת הבריכה.