שר הפנים אריה דרעי, העניק תעודות הוקרה בגין ניהול כספי תקין ל-107 רשויות מקומיות וביניהם למועצה האזורית גדרות בטקס שהתקיים בבנייני האומה בירושלים.

הפרס הוענק לרשויות המקומיות בהתייחס לשנים 2016-2017 בהתאם לקריטריונים של נתונים כספיים ומנהליים כפי שקבע משרד הפנים והמתייחסים לפרמטרים שעיקרם: עמידה בנהלים לגבי ניהול התקציב, גירעון הרשות ביחס להכנסותיה, אחוז גביית ארנונה בהתאם לתקציב ועוד.

מדובר בפרס חשוב שנועד להוקיר את הרשויות המקומיות שזכו בתעודה ולעודד רשויות מקומיות נוספות שיפעלו על מנת לזכות בפרס בשנים הבאות ומהווה אות כבוד לעובדי המועצה על עבודתם בשנים אלו.