הרישום לשנה"ל תשע"ט לגני הילדים ולכיתות א' ייפתח ביום ד' 17.01.18 ועד ליום ג' 06.02.18

מצורפת חוברת הרשמה

מצ"ב לינק לרישום