פעילות מועצת התלמידים בבי"ס גדרות ליום העצמאות

לרגל 70 שנות עצמאות, השתתפו תלמידי מועצת התלמידים ביוזמה חינוכית של משרד החינוך וגבעת התחמושת.

3,000 דגלים מהארץ ומהעולם, ביניהם דגל בי"ס גדרות, יכנסו ל"עולים לדגל-קפסולת הזמן של ישראל".

בדגל נכתבו ברכות לכבוד יום הולדתה של המדינה.