בבית הספר ציינו את חג השבועות בטקס שמח שהכינו ילדי כיתה ה',

הילדים רקדו, דקלמו, הציגו והעבירו מידע בנושא החג בדרך עליזה ומהנה.