הורים יקרים,

מחלקת החינוך סיימה את שיבוצי התלמידים בגני הילדים במועצה, ועשתה כל שביכולתה על מנת שהשיבוץ יהיה בהתאם לעדיפות שבחרתם בעת ההרשמה- בשילוב שיקולים מקצועיים ומערכתיים.

לצפייה בשיבוץ לגן הילדים לחצו כאן:

http://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/cngentery?rshut=1270

 

ניתן להגיש ערר על השיבוץ באתר.

המועד האחרון להגשת הערר הינו 23/07/2018

ערר שיוגש לאחר המועד הרשום לא יתקבל ולא יידון.

ערר שלא יוגש באמצעות האתר- לא יידון בוועדת הערר.

 

בברכת המשך חופשה נעימה ושנת לימודים מוצלחת!

מחלקת החינוך