לוגו מועצה אזורית גדרות

לוגו מפעל הפיס

לוגו פרח

מועצה איזורית גדרות שמחה להודיע על חלוקת מלגות לסטודנטים בשיתוף מפעל הפיס ותכנית פר"ח לשנת הלימודים תשע"ט 2018- 2019
קרן המלגות של מועצה אזורית גדרות בשיתוף מפעל הפיס ותכנית פר"ח מתכבדת להציע 25 מלגות של 10,000 ₪ כל אחת לסטודנטים תושבי המועצה.

קריטריונים לקבלת מלגה:

 • סטודנט/ית הלומד/ת במוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג.
 • סטודנט/ית הלומד לתואר ראשון , תואר שני או תעודת הוראה.
 • סטודנט הרשום כתושב גדרות.
 • לסטודנט/ית אין חובות תלויים ועומדים למועצה.
 • אין כפל מלגות.
 • המלגה מותנית בהתנדבות 130 שעות בשנה בפרויקט פר"ח וברישום באתר פר"ח (לאחר אישור מתן המילגה)
 • ההתנדבות תתבצע בחודשים ספטמבר 2018- מאי 2019 בלבד.
 • סטודנט שימצא זכאי למלגה, מחוייב להגעה לטקס חלוקת מלגות שיתקיים במהלך השנה.
 • סטודנט העובד במועצה או בגוף אחר הקשור למועצה בקשתו תידון בוועדת חריגים.

טרם מילוי הטופס נדרש להוריד את הקובץ המצורף כאן למלא בו את כל הפרטים הנדרשים ולהעלות אותו חתום בסוף הטופס.

ניתן למלא טופס בקשה למלגה עד יום  31/10/18

הערות:

 • לא תינתן אפשרות למילוי בקשה למלגה לאחר סיום תאריך ההגשה.
 • אין במילוי בקשה משום התחייבות של המועצה לאשר את מתן המלגה
 • הזכאות למלגה תינתן לסטודנטים אשר יענו על הקריטריונים הנ"ל ומוכנים לתחילת פעילות ההתנדבות בזמינות מידית.
 • המילגה תועבר לחשבון הסטודנטים שימצאו זכאים עד מאי 2019.

טופס בקשה

הרישום הסתיים