קישור לרישום ותשלוםhttps://bit.ly/30L5Utj

רישום לקייטנות יתבצע בין התאריכים 28/05/19-11/06/19

 

קייטנת גני

קייטנת בי"ס