היום התקיימה הרצאה לאזרחים הותיקים בבית העם בנושא בנקאות דיגיטלית בנוכחות ד"ר חדוה בר המפקחת על הבנקים. 

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, באמצעות המערכת הבנקאית ואיגוד הבנקים פעלו לקיום הפעילות, שמטרתה העצמה בנקאית דיגיטלית לאזרחים ותיקים, על מנת להקנות להם כלים לשיפור מיומנויות השימוש בשירותים אלה.

ההרצאה התקיימה כחלק מפעילות מועדון חברותא, בשיתוף פעולה של המועצה והמתנ"ס.