החודש נסללו דרכי גישה לבית העלמין, עבור בעלי מוגבלות בניידות ועבור כניסת משאיות/רכבי עבודה של קבלנים.