מועצה אזורית גדרות שמחה להודיע על חלוקת מלגות לסטודנטים בשיתוף מפעל הפיס לשנת הלימודים תש"פ 2019-2020

 

קרן המלגות של מועצה אזורית גדרות בשיתוף מפעל הפיס מתכבדת להציע 25 מלגות על סך 10,000 ₪ לסטודנטים תושבי המועצה

קריטריונים לקבלת מלגה:

 • סטודנט/ית הלומד/ת במוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג, או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט.
 • סטודנט/ית הלומד לתואר ראשון , תואר שני או תעודת הוראה ולא קיבל פטור, מלגה או הנחה (בשיעור 50% ומעלה).
 • לסטודנט/ית אין חובות תלויים ועומדים למועצה.
 • אין כפל מלגות.
 • המלגה מותנית בהתנדבות של 130 שעות בקהילת גדרות.
 • ההתנדבות תתבצע בחודשים אוקטובר 19-מאי 2020 בלבד.
 • סטודנט שימצא זכאי למלגה, מחוייב להגעה לטקס חלוקת המלגות שיתקיים במהלך השנה.
 • סטודנט העובד במועצה/ מתנ"ס או בגוף אחר הקשור למועצה בקשתו תידון בוועדת חריגים.
 • תינתן עדיפות לסטודנטים שלא קיבלו מלגה בשנה הקודמת.

ניתן למלא טופס בקשה למלגה עד לתאריך 14/11/19

הערות:

 • לא תינתן אפשרות למילוי בקשה למלגה לאחר סיום תאריך ההגשה.
 • אין במילוי בקשה משום התחייבות של המועצה לאשר את מתן המלגה
 • הזכאות למלגה תינתן לסטודנטים אשר יענו על הקריטריונים הנ"ל ומוכנים לתחילת פעילות ההתנדבות בזמינות מיידית.
 • המלגה תשולם בשתי מנות:
  מנה ראשונה על סך 5,000 ₪ תשולם ע"י המועצה עד ה-01.05.2020
  מנה שנייה על סך 5,000 ₪ תשולם ע"י מפעל הפיס במהלך אוקטובר 2020.