למידה מרחוק בגני הילדים

במהלך כל השבוע האחרון הפעילו צוותי הגנים למידה מרחוק עבור ילדי הגנים.

תכנית הלמידה נבנתה תוך התאמת התכנית לגיל הילדים ולהרכב הילדים בגן.

במסגרת הלמידה מרחוק הפעילו הצוותים את הילדים בצורות למידה שונות המותאמות לגיל הצעיר:
     הקראת סיפורים, המחזה, שירים, פעילויות מוסיקה וספורט, מהמטבח באהבה, ניסויים מדעיים, טבע

ועוד. בנוסף התקיים שיח וידאו עם הילדים ברמה הפרטנית, בקבוצות קטנות ליצירת קשר אישי   
      ואינטימי יותר לכל ילד עם צוות הגן.