מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה
# מכרז סוג/סיווג תאריך אחרון להגשה תאריך סיור קבלנים עלות רכישת המכרז הזוכה במכרז
1 פרוטוקול ועדת השלושה- עבודות תמרור ושילוט 31/10/2019
2 פרוטוקול ועדת השלושה- עבודות סימון כבישים ושילוט 31/10/2019
3 התקשרויות המועצה באמצעות החברה למשק וכלכלה 31/12/2020


ארכיון מכרזים