מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה
# מכרז סוג/סיווג תאריך אחרון להגשה תאריך סיור קבלנים עלות רכישת המכרז הזוכה במכרז
1 מכרז 02/19- ספרנ/ית בספרייה אזורית 05/06/2019
2 מכרז 01/19- מנהל/ת המחלקה לשירותים חברתיים 05/06/2019
3 התקשרויות המועצה באמצעות החברה למשק וכלכלה 31/12/2020


ארכיון מכרזים