מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה
# מכרז סוג/סיווג תאריך אחרון להגשה תאריך סיור קבלנים עלות רכישת המכרז הזוכה במכרז
1 החלטת ועדת השלושה- הארכת התקשרות למתן שירותי אבטחה במסגרת מכרז ש/21/2016 31/07/2020
2 החלטת ועדת השלושה- הארכת התקשרות 1/17 לביטוחי רכוש וחבויות 30/06/2020
3 התקשרויות המועצה באמצעות החברה למשק וכלכלה 31/12/2020


ארכיון מכרזים