מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה
# מכרז סוג/סיווג תאריך אחרון להגשה תאריך סיור קבלנים עלות רכישת המכרז הזוכה במכרז
1 החלטת ועדת השלושה- ליסינג תפעולי 31/10/2020
2 החלטת ועדת השלושה- החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 30/09/2020
3 מכרז 08/20- אספקה והתקנה של מתקני משחקים בבית ספר גדרות 19/08/2020 06/08/2020 500 ש"ח
4 מכרז 13/20- ביצוע עבודה לביטול תחנת שאיבת ביוב מזרחית בגן הדרום קבוצה ב' ענף ראשי 260 (הנחת קווי מים, ביוב וניקוז) היקף כספי סוג 1 19/08/2020 05/08/2020 1,000 ש"ח
5 מכרז 11/20- ביצוע עבודות להנגשת מבני ציבור בגדרות קבוצה ג', ענף ראשי 100 (בניה) היקף כספי סוג 1 או קבוצה א' ענף משנה 131 (שיפוצים) היקף כספי סוג 1 19/08/2020 06/08/2020 2,000 ש"ח
6 החלטת ועדת השלושה- תכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים 31/08/2020


ארכיון מכרזים