מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה
# מכרז סוג/סיווג תאריך אחרון להגשה תאריך סיור קבלנים עלות רכישת המכרז הזוכה במכרז
1 פרוטוקול ועדת השלושה- שירותי אבטחה ושמירה 29/02/2020
2 מכרז 03/20 (תיקון)- עובד/ת לתפקיד מנהל/ת מחלקת חינוך 31/01/2020
3 מכרז 02/20- הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ, סיוע וליווי של מחלקת הגבייה במועצה האזורית גדרות 02/02/2020 2,500 ש"ח
4 מכרז 01/20- הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה של קווי הביוב והניקוז במועצה האזורית גדרות 02/02/2020 1,500 ש"ח
5 התקשרויות המועצה באמצעות החברה למשק וכלכלה 31/12/2020


ארכיון מכרזים