במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

מחלקת חינוך

מנהלת המחלקה: אביב קליין

מזכירת המחלקה: מיטל חנינא

מיקום: בניין המועצה האזורית, עשרת

טלפון: 08-8549106

דוא"ל (אביב): edu-e@gderot.muni.il

דוא"ל (מיטל): educa-z@gderot.muni.il

  

חזון המחלקה-

להאמין- לאהוב- להצטיין 

שאיפה למערכת חינוך חדשנית, מצטיינת ומעצימה המביאה את כל תלמידיה למיצוי יכולותיהם בתחום הלימודי  והחינוכי – ערכי תוך דאגה לפרט ולקהילה.

הצמחת בוגר ערכי עם זיקה ושייכות למדינה ולמורשת ישראל. 

המסגרות הפורמאליות: 

המסגרות התומכות:

שרות פסיכולוגי - חינוכי

המסגרות הבלתי פורמאליות:

דגשים חינוכיים בשנה"ל תשע"ח 

טיפול בפרט

מעברים ורצפים חינוכיים

שיתוף פעולה בקהילה

איכות הסביבה

תשלומי הורים גני ילדים- שנה"ל תשע"ט 

קישור לטפסי חינוך