במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

מחלקת ביטחון

מנהל מחלקת ביטחון: שמעון הרפז

מיקום: בניין המועצה האזורית, עשרת

טלפון: 08-8549116

נייד:    050-2116746

פקס:   08-8549108  

דוא"ל: kabat@gderot.muni.il

 

צוות המחלקה :

 

צוות המחלקה
 שם  תפקיד   טלפון 
קובי צ'יטונה סייר שדות  050-5814017
משה קטיעי  מפקד בסיס הפעלה מתמ"ידי גדרות  050-5076345
צוות 3  צוותי אבטחה ממונעים ומערכת מוקד ממוחשבת  050-5204120

 

תחומי פעילות המחלקה:

מחלקת הביטחון במועצה האזורית גדרות פועלת תוך תיאום ושיתוף פעולה בין גורמי הביטחון הפועלים במרחב לצורך הגברת ביטחון יישובי המועצה ותושביה. המחלקה פועלת במספר תחומים מרכזיים:

 

אבטחת מוסדות חינוך  

  

ביטחון שוטף ביישובים והתנדבות 

 

מחלקת הביטחון בשעת חירום