במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

הנחה בארנונה

 

הנחות בתשלומי ארנונה

בשנת 1993 קבעה ואישרה הכנסת בחוק את רשימת הקבוצות, הזכאיות להנחות ופטורים בארנונה ואת שיעורי ההנחה לכל קבוצה ואין לרשות המקומית כל סמכות להוסיף עליהן.
כל ההנחות והפטורים, שנקבעו בחוק מתייחסות לדירת מגורים אחת, המוחזקת על ידי הזכאי. אישור הנחה מותנה בהסדרת כל החובות הקיימים משנים קודמות.

על פי הוראות סעיף 16 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) התשנ"ג-1993, מי שהיה זכאי להנחה אך לא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד יום 31 בדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת הארנונה.

 

הנחיות ותנאים לקבלת הנחות:

  1. אישורי ביטוח לאומי או המוסד המשלם את הגמלה
  2. צילום תעודת זהות
  3. חוזה שכירות מעודכן (במידה והבית הינו בשכירות)
  1. תדפיס בנק של ששת החודשים האחרונים
  2. צילום תעודת זהות
  3. צילום תלושי המשכורת לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר
  4. חוזה שכירות מעודכן (במידה והבית הינו בשכירות)
  5. מסמכים רלבנטיים נוספים


מידע נוסף