במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

ועדת איכות סביבה

 

חברי הועדה
שם ישוב
ערן גלזר (יו"ר) משגב דב
אורן נץ כפר אביב
יעל גביש תבור שדמה
אושר אטיאס גן הדרום
זרעוני יוסף - מח' תברואה ואיכות סביבה מועצה

 

תחומי אחריות

משנת 2005 על-פי חוק, ועדת איכות הסביבה היא ועדת חובה. החקיקה החדשה מטילה עלהוועדה לאיכות הסביבה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה, להבטיח פיתוח ושימוש "בר קיימא" של הסביבה, להגיש לאישור

המועצה את תוכניותיה ולעקוב אחר ביצוען.

לוועדה לאיכות הסביבה יש תפקיד חשוב במעקב אחר החדרת חוקים ותקנות, בנושאי

איכות הסביבה, לעבודת המחלקות השונות ברשות המקומית.