מידע לגבי הבחירות לרשויות המקומיות

הבחירות לרשויות המקומיות יתקיימו בתאריך 31.10.2023
 

להרחבה ולמידע נוסף ניתן להיעזר בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות,) התשי"ח-,1958 שהינו המקור החוקי לכללים, דרכי הבחירה, סמכויות, חובות חברי הועד המקומי ועוד. מידע נוסף לגבי נושא הבחירות ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הפנים - יחידת המפקח על הבחירות, בכתובת:

 

 https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_interior/govil-landing-page 

 

למידע ושאלות לגבי הבחירות ניתן לפנות לגברת מיטל חנינא, המרכזת את נושא הבחירות  במייל:    [email protected]

 

מנהל הבחירות מטעם משרד הפנים:  מר משה נסים


חברי ועדת הבחירות הם:

  • יו"ר - מר רוני בן דוד,  עשרת

  • מר אסא יעקב,  כפר אביב

  • מר זרון יואל,  כפר מרדכי

  • מר ישראל רפי,  גן הדרום

  • גב' קלרה פורת,  מישר

  • מר אליהו שטייגל,  משגב דב

  • גב' תמרי אפרת,  שדמה