הודעה על מספר נציגי האזור במועצה

הודעה על מספר נציגי האזור במועצה

 

גן הדרום

כפר אביב

כפר מרדכי

מישר

משגב דב

עשרת

שדמה