הודעה בדבר קיום בחירות בוועד מקומי בישוב שיתופי שרוב תושביו אינם חברי אגודה

הודעה בדבר קיום בחירות בוועד מקומי בישוב שיתופי שרוב תושביו אינם חברי אגודה

 

כפר אביב

כפר מרדכי

מישר

משגב דב

שדמה