הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים לראשות המועצה רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים לראשות המועצה  רשימת מועמדים למועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי:
 

גן הדרום

כפר אביב

כפר מרדכי

מישר

משגב דב

עשרת

שדמה