ועדת החינוך של המועצה בראשות היו"ר שרונה חן, ערכה סיור ב-26.08 במוסדות החינוך בגדרות: במעון גדרות, בגני הילדים ובבי"ס היסודי "גדרות"

הועדה בחנה את מוכנות המוסדות לפתיחת השנה והאתגרים השונים לאור הנחיות משרד החינוך והבריאות בגין הקורונה.
המועצה, מנהלת בית הספר  וצוותי החינוך בגנים עמלו רבות להכנת המוסדות לקראת פתיחת שנת הלימודים.
מוסדות החינוך כולם ערוכים ומוכנים לקליטתם של התלמידים.  מאחלים לכל תושבי גדרות שנה טובה ומוצלחת!!