להגשת טופס בקשה למלגה 

 

ניתן להגיש עד לתאריך 31.10.20