מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

פרוטוקול ישיבת ועדת שרים למאבק באלימות מיום 09.05.18

תאריך: 15/05/2018
תוכן:

פרוטוקול ישיבת ועדת שרים למאבק באלימות מיום 09.05.18