מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות למועצה האזורית גדרות

תאריך: 26/07/2018
תוכן:

דרושים מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות שתיערכנה ביום ג', כ"א בחשון תשע"ט, 30 באוקטובר 2018. 

מצורפים: 

מסמך תיאור ודרישות התפקיד

טופס הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי

ניתן להגיש מועמדות עד ליום 16.08.18 בשעה 15:00 למייל amalia@gderot.muni.il.