מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

תבחינים למתן תמיכות לשנת 2019

תאריך: 04/10/2018
תוכן: