מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

היעדרות השוטר הקהילתי בין התאריכים 23/06-29/06

תאריך: 20/06/2019
תוכן:

בשבוע הבא 23-29/06 השוטר הקהילתי שגיא סגליס ישהה בחופשה.