מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

מפגעי כלבים משוטטים ברחבי המועצה

תאריך: 30/09/2020
תוכן:

מצ"ב מכתב מוטרינר המועצה בנושא כלבים משוטטים ברחבי המועצה

טופס תצהיר- צילום כלב משוטט