מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

מכתב לתושבים מתברואן המועצה- מאי 21

תאריך: 10/05/2021
תוכן:

מכתב לתושבים מאת תברואן המועצה