מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

עדכון בנוגע לתיכון ברנר

תאריך: 26/05/2021
תוכן:

בפגישה שהתקיימה במשרד החינוך בנושא תיכון ברנר

סוכמו הנושאים הבאים:

  • פתיחת הרישום לתלמידי כיתות ט'
  • ועדה פדגוגית בליווי גורם חיצוני
  • נושאי התקציב
  •  
  • פרטים נוספים ימסרו בהמשך
  •