מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

הודעה בנוגע לשינויים בשירותי הדואר בעשרת

תאריך: 23/08/2021
תוכן:

תושבים יקרים
להלן מידע לגבי הסדר זמני להפעלת שירותי דואר בעשרת.
המועצה פועלת למציאת פתרון קבוע.  לידיעתכם.