מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

סיכום ישיבה של ראש המועצה וגזבר ומזכיר המועצה עם נציגים מחברת חשמל מיום חמישי ה- 10/2/2022

תאריך: 13/02/2022
תוכן:
 
סיכום ישיבה  של ראש המועצה וגזבר ומזכיר המועצה
עם נציגים מחברת חשמל מיום חמישי ה- 10/2/2022