מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

שינויים בכיסוי הביטוח של מתאמני חדר הכושר - הודעה לציבור המתאמנים!!!!

תאריך: 09/03/2022
תוכן:

אל: ציבור המתאמנים בחדר הכושר


שלום וברכה,

הנדון: שינויים בכיסוי הביטוח של מתאמני חדר הכושר - הודעה לציבור המתאמנים
1 . ביום 1/12/2021 , תיקנה הכנסת את חוק רישוי עסקים, התשכ"ה – 1965 .
במסגרת התיקון, בין היתר, בוטלה ההוראה המתנה את רישיון העסק של מכון
הכושר, בביטוח הלקוחות.
2 . משכך, אין עוד חובה חוקית לבטח את המתאמנים בחדרי הכושר בביטוח תאונות אישיות.
3 . לאור שינוי החקיקה כאמור, בכוונת המועצה האזורית גדרות, לא לחדש את פוליסת הביטוח בה
היא החזיקה בשנים האחרונות עבור מתאמני חדר הכושר ועל חשבונם,
וזאת החל מיום 31/3/2022 בשעה 24:00 , ועד בכלל.
4 . מתאמנים המעוניינים בביטוח, יוכלו לבצע ולהסדיר זאת, באופן אישי ועצמאי, למול חברת הביטוח שלהם.

בברכה,
המועצה האזורית גדרות