מועצה אזורית גדרות
א א א
תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה תמונה מהמועצה

הכשרת מתנדבים לבסיס הפעלה גדרות

תאריך: 30/10/2016
תוכן: